GCL-weekend van Amar y servir

Open voor alle GCL’ers (Vlaanderen en Nederland)

Van vrijdagavond 8 tot en met zondagmiddag 10 november 2019 gaat de GCL-groep Amar y servir op weekend in de Oude Abdij Drongen. Ze reserveerden nog extra kamers voor andere GCL-leden of GCL-groepen.

We laten ons leiden door het Johannesevangelie en laten ons onderdompelen in inleidingen, stilte, uitwisseling, werken in de tuin van de Oude Abdij, wandeling (in stilte en in babbel).            

Jan van de Poll SJ verzorgt de inleidingen.

Heeft je groep of heb jij interesse?

Welkom en geef een seintje aan Cecilia Vanneste via: gcl-berichten@telenet.be

Ignatiaanse retraite

17 – 23 november 2019:
Retraite in de Foyer de Charite, Thorn

 • o.l.v. paters Ward Biemans SJ (kerkelijk assistent GCL Nederland en Vlaanderen) en Gerard Wilkens SJ (o.a. begeleider GCL-groep Nijmegen)
 • Inleidingen in de geest van Ignatius (ca. 20 min.); daarnaast gelegenheid tot persoonlijke begeleiding.
 • Van zondag 18:00 uur (broodmaaltijd) tot zaterdag 9:00 uur.
 • Dagprogramma maandag t/m vrijdag:
  7.30 u. Lauden
  Eucharistieviering
  Ontbijt
  9.30 u. Inleiding
  10.30 u. Koffie – thee
  12.15 u. Warme maaltijd
  15.15 u. Koffie – thee
  15.45 u. Inleiding
  17.10 u. Rozenkransgebed met gemeenschap (facultatief)
  17.45 u. Vespers
  18.00 u. Broodmaaltijd
  19.15 u. Stille aanbidding met uitstelling Allerheiligste
  20.15 u. Zegen en completen
  Koffie – thee
 • Zaterdag:
  7.30 u. Lauden
  Eucharistieviering
  Ontbijt

  Meer info en inschrijving: https://www.foyer-thorn.nl/

Opvoeden tot Vrijheid

GCL Vlaanderen organiseert op zondag 13 oktober 2019 in de Oude Abdij in Drongen een bijeenkomst met als thema Opvoeden tot Vrijheid. De bijeenkomst staat ook open voor niet GCL-leden.
In onze cultuur wordt vrijheid terecht hoog gewaardeerd, maar ook de vrijheid kent haar uitdagingen. Hoe kunnen wij vrije mensen worden die goede keuzes maken en anderen daarbij helpen? En hoe vermijden we de valkuilen van de vrijheid zodat we voluit en gelukkig kunnen leven en niet verdwalen op zijwegen?
Nikolaas Sintobin SJ zal in zijn inleiding een aantal kenmerken van onze samenleving bespreken en vervolgens aangeven hoe de ignatiaanse traditie ons vandaag concreet kan inspireren en handvatten kan bieden. Vervolgens worden we uitgenodigd om te mediteren aan de hand van YouTube-filmpjes en in groepjes uit te wisselen. Afsluitend is er de mogelijkheid (voor wie wil) om zich aan te sluiten bij de eucharistieviering in de kapel van de Abdij.
De bijeenkomst richt zich tot iedereen die zelf graag aan vrijheid wil winnen en in het bijzonder tot iedereen die zich afvraagt hoe ze kinderen of anderen voor wie ze verantwoordelijk is, kunnen opvoeden tot vrijheid.

De bijeenkomst vindt plaats in de Oude Abdij te Drongen (Drongenplein 26-27). Voor de kinderen is er ‘Godly Play’ en er wordt kinderopvang voorzien. Voor wie wil is er de mogelijkheid om (tegen betaling) reeds mee te lunchen in de Oude Abdij om 12.30 uur. De bijeenkomst zelf is gratis bij te wonen.

Programma zondag 13 oktober 2019:

 • 12.30  Middagmaal in de Oude Abdij (optioneel/betalend)
 • 14.00 – 16.15  Opvoeden tot vrijheid door Nikolaas Sintobin SJ
 • 16.15 – 17.15  Eucharistieviering in de kapel van de Oude Abdij

Inschrijven graag voor 4 oktober via deze link .

Als je wenst deel te nemen aan de maaltijd, gelieve dat in te vullen en het gepaste bedrag over te schrijven op  BE54 4466 6116 7197 met de vermelding ‘naam + aantal + Opvoeden tot Vrijheid’

Terugblik wandelretraite ‘Hiking with Christ in the midst of Creation’

    
Francais en bas

Van zondag 30 juni tot 7 juli vond in de Franse Alpen de internationale GCL wandelretraite plaats: Hiking with Christ in the midst of Creation.» Hier volgen wat getuigenissen:

 • “In de hitte was het wandelen moeilijk, maar ik werd gedragen door de groep. Ik heb een buitengewone ontdekking gedaan: dat Jezus naast me loopt. Ik voelde het en ik voel zijn aanwezigheid aan mijn zijde. Ik hoor ook de zin: “Ik heb jou gekozen xxx (voornaam)” en “Vrede zij met je”.

 • “Ik ben erg dankbaar voor deze week. Ik wil een persoon worden die anderen kan helpen om God te ontdekken. God geeft me het brood van elke dag. Ik was erg geraakt door de buitengewone schoonheid van de landschappen. We hebben vanaf de eerste dag met Deuteronomium gebeden: “Ik zal je naar een vruchtbaar land leiden” en dat is de hele week al zo voor mij geweest. De groep is voor mij een kleine gemeenschap geweest, iedereen brengt iets mee.”
 • “Wat ik meeneem van mijn verblijf hier…: “Het lijden ligt achter me, een nieuwe tijd is aangebroken.” Er is iets nieuws in mijn leven. Lijden is een kans, het verandert het hart, het stelt ons in staat om het te openen. Ik blijf dicht bij mezelf: “Ik heb je gekozen opdat je vrucht mee zult brengen…”
 • “Ik heb de vreugde op mijn lippen! Ik herhaalde elke dag de zin: “Waarlijk, God is op deze plaats”. (Gen. 28) Ik wil beter luisteren naar het woord van God. Ik heb een geweldige week gehad vanaf de eerste dag.”
 • “Deze week heeft eenheid in mijzelf gebracht.”
 • “Ik heb de wandelingen, de schoonheid, de stilte, de kwaliteit van de stilte enorm gewaardeerd.”
 • “De stilte heeft me sterk getroffen. Heel gewone handelingen zoals schoenen aantrekken krijgen een aureool van heiligheid.”
 • ….

Du dimanche 30 juin au 7 juillet la retraite “Prier et marcher international & sportif ! Se tourner vers le Christ au milieu de la Création” avait lieu dans les Alpes, animée par une équipe CVX. Voici quelques retour lors de l’evaluation de samedi soir:

 • “Avec la chaleur les marches etaient difficiles, mais j’etais portée par le groupe. J’ai fait une découverte extra-ordinaire: que Jésus chemine a côté de moi. Je l’ai ressenti et je ressens sa présence a mon coté. J’entends aussi la phrase: “Je t’ai choissi xxx (prénom)”  et “La paix soit avec toi”.
 • “Je suis très reconnaissante pour cette semaine. Je veux devenir une personne qui peut aider les autres a decouvrir Dieu. Dieu me donne le pain de tous les jours. J’ai ete tres touchée par la béauté extra-ordinaire des paysages. Nous avons prié dès le premier jour sur Deutéronome “je te conduit vers un pays fertile” et ca a ete cela pour moi toute la semaine. Le groupe a ete une petite communauté pour moi, chaque personne apporte quelque chose.”
 • “Ce que j’apporte de mon sejour ici : “la souffrance est derrière moi, une nouvelle epoque est arrivée.” Il y a quelque chose de nouveau dans ma vie. La souffrance est une opportunité, elle change le coeur , elle permet de l’ouvrir. Je garde avec moi: “Je t’ai choisi parce que tu vas apporter du fruit.”

 • “J’ai la joie sur les levres! Je me suis redit tous les jours la phrase: “En verite, Dieu est dans ce lieu.”  (Gen 28) Je veux mieux ecouter la parole de Dieu. J’ai passé une superbe semaine depuis le premier jour.”
 • “Cette semaine a fait unité en moi.”
 • “J’ai beaucoup apprécié les marches, la béauté, le silence, la qualité du silence”
 • “Le silence m’a beaucoup marqué. Des actes banales comme mettre les chaussures deviennent habités par la Saintêté”.
 • ….

Marielle Matthee en Allard Kouwenhoven

Nieuw Euroteam verkozen in Vilnius, Litouwen

Met Pinksteren, van 7-10 juni, vond in Litouwen de vijf-jaarlijkse Europese GCL-vergadering plaats. Voor Vlaanderen namen Ivo Raskin en Geert Dutry deel. Marielle Matthee vertegenwoordigde Nederland, terwijl ondergetekende namens beide GCL-gemeenschappen deelnam. Een van de taken van de delegaties was het kiezen van een nieuw Euroteam.

Uit negen kandidaten werden verkozen (v.l.n.r.): Chris Micallef (GCL-Malta), Jean-Benoit Hoet (GCL-Wallonië), Katarzyna (Kasha) Artemiuk (GCL-Polen) en Angelika Scholz (GCL-Duitsland, voorzitter).

Tijdens de vergadering werd veel gesproken over het organiseren van activiteiten voor jongeren en het belang van een Europees GCL-netwerk voor jongeren. Nikolaas Sintobin SJ verzorgde een tweetal inleidingen over  onderscheiding der geesten, die werden gevolgd door individuele gebedstijd en delen in gemengde groepen. Abed Alrayss (GCL-Syrië) gaf een indrukwekkend getuigenis van een retraite voor christenen en moslims in Homs, met gezamenlijk gebed voor een duurzame vrede in dit door oorlog verscheurde land.

GCL-Litouwen was een uitstekende gastheer en ook het verblijf in het moderne seminarie van Vilnius was zeer goed georganiseerd.

Groepsfoto van de Europese vergadering in Vilnius

 

Ward Biemans SJ

Landelijke GCL-dag Amsterdam

Francais en bas / English below

Op de tweede landelijke GCL-dag, zaterdag 15 juni 2019, zal Nikolaas Sintobin SJ ingaan op het thema ‘Verrast door vreugde’. Hij zal ingaan op de vraag hoe je als christen kunt leven vanuit vreugde in een sterk geseculariseerde samenleving. Hierbij zullen zijn ervaringen met GCL in Nederland, Vlaanderen en Frankrijk aan bod komen en zal hij ingaan op enkele elementen uit de ignatiaanse spiritualiteit. Zijn lezing zal simultaan worden vertaald in het Frans en het Engels. ’s Middags zullen we onze eigen ervaringen met elkaar delen in groepen (Nederlands, Frans of Engels), waarbij je kennis kunt maken met andere GCL-ers.

Voor de kinderen is er ’s ochtends en het begin van de middag een apart programma met onder andere ‘Godly Play’, een speelse en creatieve manier om met Bijbelverhalen kennis te maken. De partners van GCL-leden kunnen in de middag deelnemen aan een workshop, eveneens onder leiding van Nikolaas Sintobin.

De tweede landelijke GCL-dag zal worden gehouden in het Ignatiushuis, Beulingstraat 11 in Amsterdam. In de loop van de middag zullen we de eucharistie vieren in de prachtige Franciscus Xaveriuskerk, de Krijtberg, aan het Singel 448.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 – 10.30 uur: ontvangst

10.30 uur: • opening

 • start Godly Play

10.45 uur: lezing door Nikolaas Sintobin SJ

11.45 uur: • vragen en opmerkingen

 • kinderen komen terug

12.00 uur: lunch

13.00 uur: • persoonlijke stilte en sharing voor GCL-leden

 • workshop door Nikolaas Sintobin voor partners
 • eigen programma voor de kinderen

14.30 uur: pauze

15.00 uur: eucharistieviering in de Krijtberg

16.00 uur: borrel

17.00 uur: einde

 

Toegang: volwassenen € 10,– p.p.; kinderen € 7,– p.p. Je kunt je nu inschrijven bij Liene Denkers, e-mail dengdong48@hotmail.com of 06 11 37 22 95.

 

Journée Nationale CVX samedi 15 juin

Lors de la deuxième Journée Nationale CVX, le Père Nikolaas Sintobin SJ parlera du thème « Surpris par la joie ». Il abordera la question de savoir comment un chrétien peut vivre dans la joie dans une société très sécularisée. Il partagera ses expériences avec la  CVX aux Pays-Bas, en Flandre et en France et apportera quelques éléments de spiritualité ignatienne. Son exposé sera traduit simultanément en français et en anglais. L’après-midi, nous partagerons nos propres expériences en petits groupes (anglais, néerlandais ou français), où vous pourrez faire connaissance avec d’autres membres CVX des Pays-Bas.

Pour les enfants, il y aura un programme séparé le matin et en début d’après-midi, comprenant ‘Godly Play’, une façon ludique et créative de se familiariser avec des histoires de la Bible.
Les conjoints des membres de la CVX pourront participer à un atelier dans l’après-midi, également dirigé par Nikolaas Sintobin.

Cette deuxième Journée Nationale  CVX aura lieu à l’Ignatiushuis, Beulingstraat 11 à Amsterdam. Au cours de l’après-midi, nous célébrerons l’Eucharistie dans la belle église Saint François Xavier, mieux connue sous le nom de Krijtberg, Singel 448.

Voici le programme de la journée :

10.00 – 10.30 : accueil

10.30 :   • ouverture

 • début du « Godly Play » pour les enfants

10.45 : exposé par Nikolaas Sintobin SJ

11.45 :   • questions et remarques

 • retour des enfants

12.00 : déjeuner

13.00 :   • temps personnel de silence et partage pour les membres de CVX

 • atelier pour les conjoints par Nikolaas Sintobin
 • programme spécial pour les enfants

14.30 : pause

15.00 : Eucharistie dans le Krijtberg

16.00 : « borrel »

17.00 : fin

 

Frais d’inscription: € 10,– pour les adultes, € 7,– pour les enfants. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, contacter Liene Denkers, e-mail dengdong48@hotmail.com ou 06 11 37 22 95.

 

Les personnes venant de l’extérieur d’Amsterdam en voiture pourraient garer leur voiture dans la Geraardsbergengenstraat à Nieuw Sloten (Amsterdam) et dans les rues environnantes (toutes sont gratuites). Le point de départ et d’arrivée du tram 2 est là et ce tram les conduira à l’Ignatiushuis (arrêt Koningsplein) en 34 minutes environ. C’est très commodément situé, facile d’accès depuis l’A4.

 

National CLC-day Saturday 15 June

 

On the second national CLC-day, Fr. Nikolaas Sintobin SJ will discuss the theme ‘Surprised by joy’. He will address the question how a Christian could live out of joy in a highly secularised society. He will share his experiences with CLC in the Netherlands, Flanders and France and he will bring in some elements of ignatian spirituality. His lecture will be simultaneously translated into French and English. In the afternoon we will share our own experiences with one another in small groups (English, Dutch or French), where you can get to know other CLC-members in the Netherlands.

For the children there will be a separate program in the morning and early afternoon, including ‘Godly Play’, a playful and creative way to get acquainted with Bible stories. Partners of CLC-members can participate in a workshop in the afternoon, also led by Nikolaas Sintobin.

The second national GCL day will be held in the Ignatiushuis, Beulingstraat 11 in Amsterdam. In the course of the afternoon we will celebrate the Eucharist in the beautiful Francis Xavierchurch, the Krijtberg, Singel 448. The program of the day is as follows:

10.00 – 10.30: welcome

10.30:   • opening

 • start Godly Play for the children

10.45: lecture by Nikolaas Sintobin SJ

11.45:    • questions and remarks

 • children come back

12.00: lunch

13.00:    • personal silence and sharing for CLC-members

 • workshop for partners by Nikolaas Sintobin
 • own programme for the children

14.30: break

15.00: Eucharist in the Krijtberg

16.00: drinks

17.00: end

 

Entrance fee: € 10,– for adults, € 7,– for children. You can register now, contact Liene Denkers, e-mail dengdong48@hotmail.com or 06 11 37 22 95.

 

Jongerenbijeenkomst over ‘keuzes maken’: zondag 2 juni

Bron: Jezuïeten grappen. Humor en spiritualiteit, door Nikolaas Sintobin, cartoon van Joris Snaet

 

Als vervolg op de jongerenbijeenkomsten op 30 september en 3 februari jl. organiseren GCL Vlaanderen met GCL Nederland en Magis een jongerenbijeenkomst op zondagnamiddag, 2 juni 2019. We zullen het thema “keuzes maken” bespreken. De overvloed aan mogelijke keuzes in onze maatschappij is enerzijds een groot goed, terwijl zij ons anderzijds  ons wanhopig maakt en ons doet afzien van het maken van (definitieve) keuzes. De Ignatiaanse spiritualiteit wordt door velen beschouwd als dé spiritualiteit om een keuze te maken. Nikolaas Sintobin sj gaat aan de hand van de ervaring van Ignatius in op de vraag van de keuze: is kiezen überhaupt mogelijk? En, zo ja,  doe doe je dat dan, heel concreet, zodat deze bijdraagt aan een vol leven in duurzame vreugde?
GCL Vlaanderen en Nederland en Magis nodigen je van harte uit voor deze bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op zondagnamiddag, 2 juni 2019, van 14:00 tot 17:00 u in het Seminariehuis, Gouvernementstraat 12 te Gent. We sluiten de bijeenkomsten af met een vriendschappelijke borrel. Iedereen uit de leeftijdsgroep van 17 tot 35 jaar is van harte welkom! De bijeenkomst is gratis.

Inschrijven bij Ward Möhlmann: wrmohlmann@hotmail.com – Tel.: +32 498 31 56 21

De bijeenkomst staat open voor iedereen in de genoemde leeftijdsgroep en we nodigen u daarom van harte uit om deze uitnodiging te delen met familie en gezinslieden, vrienden en bekenden.

 

Geestelijke Oefeningen (GO) tijdens de zomer

 • Drongen, Oude Abdij: 13-22 juli 2019 en 23 juli-1 augustus 2019
 • Maastricht, Bezinningscentrum ‘Onder de bogen’: 26 juli – 4 augustus 2019

Als je bidt, doe je dit vanuit je leven: vreugde en verdriet, vragen en twijfels, verwachtingen en verlangens… Je raakt aan diepere levensvragen: Hoe sta ik in het leven? Waar leef ik voor? Wat vraagt de Liefde van mij? De GO kunnen je dichter bij jezelf en zo bij God brengen.
De GO steunen op twee pijlers. Enerzijds is er het gebed met Bijbelteksten – in het bijzonder over Jezus en zijn boodschap – en je eigen leven. Anderzijds is er de steun van een tochtgenoot. Je begeleider luistert, bemoedigt en geeft nieuwe stof mee voor je gebed. Hij of zij heeft oog voor het gesprek tussen God en jou en helpt je verder via verdiepende vragen of aanwijzingen.
Viermaal per dag komt de groep samen: een korte ochtend- en avonddienst, een eucharistieviering, een uur stil gebed. Er zijn geen gezamenlijke inleidingen. Je hebt een eigen begeleider, die je dagelijks individueel ontmoet. Maaltijden verlopen in stilte. Het belangrijkste tijdens deze persoonlijk begeleide, ignatiaanse retraite, is je persoonlijk stil gebed.
De retraite duurt 8 volle dagen, start de avond voor de eerste dag en eindigt de ochtend na de achtste dag. Het is mogelijk om voor een kortere periode in te schrijven, echter niet minder dan 5 dagen. Allen beginnen op dezelfde dag.
Meer info: http://www.oudeabdij.be/go-zomer.html
Voor de retraites in Drongen: contacteer Renate Cauwels, mail: renate.cauwels@oudeabdij.be, tel. +32 (0)9 226 52 26.
Voor de retraite in Maastricht: contacteer Claudia Theinert, mail: info@levensmozaiek.nl, tel. +31 (0)6 151 619 83.

International, Sportive Hiking Retreat! « Hiking with Christ in the midst of Creation.»

From Sunday Juny 30th 2019 (5pm) until Sunday July 7th 2019 (9am)

Animation & guidance: a CLC team (CLC = Christian Life Community)

Summary :
A week of hiking, fraternal life and prayer in an international context.
o Bilingual retreat in English and French (English only if required for certain participants)
o Appr. 5 to 6 hours hike a day with a difference of altitude of 800 to 1000 meters per day ; one day in the middle of the week with a shorter hike.
o Participants must be able to share in French or in English and to say a minimum in the other language
o Requires mountain experience and a very good physical shape
o Simple accommodation at the Spiritual Centre of Saint Hugues (near Grenoble, France) in single rooms.
o This session is open to all CLC members or people who are interested to discover CLC.
o A short interview with one of the organizers is foreseen before your inscription shall be finalized.

Contact for questions :
allard_kouwenhoven@yahoo.com

« Jesus went up a mountainside and called to him those he wanted “ Mk 13,»

More info: flyer in English

More info: flyer in French

Jongerenbijeenkomsten zondag 3 februari en zondag 2 juni 2019

Bron: Jezuïeten grappen. Humor en spiritualiteit, door Nikolaas Sintobin, cartoon van Joris Snaet

 

Als vervolg op de jongerenbijeenkomst op 30 september 2018 organiseert GCL Vlaanderen samen met GCL Nederland en Magis twee jongerenbijeenkomsten op zondagnamiddag 3 februari 2019 en zondagnamiddag 2 juni 2019.

Ons dagelijks leven geeft ons allerlei voorbeelden van mensen, levensstijlen of activiteiten die ons aantrekken – en vaak voelen wij ons op verschillende momenten aangetrokken tot zeer diverse voorbeelden. We realiseren ons meestal dat niet ieder voorbeeld geschikt voor ons is of navolgenswaardig en dat we, zoals ieder mens, uniek zijn. Maar hoe kan ik weten wat mij tot het volle leven brengt, wat mij vleugels geeft en duurzame vreugde, vertrouwen en innerlijke rust?

In de eerste bijeenkomst op zondagnamiddag 3 februari 2019 neemt Nikolaas Sintobin SJ ons mee in de heel persoonlijke ervaring van Ignatius van Loyola: hoe hij, tot zijn eigen verbazing, ontdekte dat zijn eigen gevoelens een door God gegeven kompas waren om te weten wat God met hem voor had. In deze bijeenkomst zullen we bezien  hoe wij, op onze beurt, kunnen leren van zijn ervaring en hoe je je gevoelens een plaats kan geven in de wijze waarop je je leven uitbouwt. Meer nog, kan je dagdagelijkse affectieve ervaring een richtingwijzer worden voor wat God voor jou, heel persoonlijk, in petto heeft?

In de tweede bijeenkomst op zondagnamiddag 2 juni 2019 zullen we ingaan op het thema keuzes maken. De overvloed aan mogelijke keuzes in onze maatschappij is enerzijds een groot goed, terwijl zij ons anderzijds soms wanhopig maakt en ons af doet zien van het maken van (definitieve) keuzes. De Ignatiaanse spiritualiteit wordt door velen beschouwd als dé spiritualiteit om een keuze te maken. Nikolaas Sintobin SJ gaat aan de hand van de ervaring van Ignatius in op de vraag van de keuze: is kiezen überhaupt mogelijk? En zo ja, hoe doe je dat dan, heel concreet, zodat deze bijdraagt aan een vol leven in duurzame vreugde?

GCL Vlaanderen en GCL Nederland en Magis nodigen je uit voor beide bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op zondagnamiddag 3 februari 2019 vanaf 14.00 tot 17.00 bij ‘Zomaar een dak’, Prinsstraat 32, Antwerpen.

De tweede bijeenkomst zal plaatsvinden op 2 juni 2019 in Gent op hetzelfde tijdstip. We sluiten de bijeenkomsten af met een vriendschappelijke borrel. Iedereen uit de leeftijdsgroep 17-35 jaar is van harte welkom! De bijeenkomst is gratis.

Inschrijven bij Ward Möhlmann: wrmohlmann@hotmail.com -Tel.: +32 498 31 56 21

De bijeenkomsten staat open voor iedereen in de genoemde leeftijdsgroep en we nodigen u daarom van harte uit om deze uitnodiging te delen met familie en gezinslieden, vrienden en bekenden.