Over GCL-Nederland

GCL: Een christelijke wereldbeweging in Nederland

De ‘Gemeenschap Christelijk Leven’ (GCL) is een wereldwijde gemeenschap van christenen: mannen en vrouwen, jong en oud, die Jezus Christus van dichterbij willen volgen en willen meewerken aan de opbouw van zijn Koninkrijk. De Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola vormen de bron van hun spiritualiteit. De leden van GCL reflecteren over het geloof en over hoe zij dit in hun dagelijks leven, als persoon of als gezin, kunnen verwerkelijken.

GCL-leden komen ongeveer één keer per maand bijeen in een groep, om hun ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen op hun levensweg. Zij proberen gezamenlijk om de dagelijkse bezigheden te verstaan vanuit het geloof en om in de geest van Jezus beslissingen te nemen en daarnaar te handelen. Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met mensen in nood staan centraal.

Wereldwijd is GCL aanwezig in meer dan zestig landen, verspreid over alle continenten. In Nederland zijn er momenteel zeven GCL-groepen actief, in Amsterdam, Den Haag, Hoofddorp (twee groepen) en Wassenaar (drie Franstalige groepen).

Het landelijk bestuur bestaat uit: Marielle Matthee (voorzitter), Irma Duinmeijer (secretaris), Liene Denkers (penningmeester), Gerwin Roffel (o.a. grafische vormgeving) en Ward Biemans SJ (kerkelijk assistent).

Advertenties