Landelijke GCL-dag Amsterdam

Francais en bas / English below

Op de tweede landelijke GCL-dag, zaterdag 15 juni 2019, zal Nikolaas Sintobin SJ ingaan op het thema ‘Verrast door vreugde’. Hij zal ingaan op de vraag hoe je als christen kunt leven vanuit vreugde in een sterk geseculariseerde samenleving. Hierbij zullen zijn ervaringen met GCL in Nederland, Vlaanderen en Frankrijk aan bod komen en zal hij ingaan op enkele elementen uit de ignatiaanse spiritualiteit. Zijn lezing zal simultaan worden vertaald in het Frans en het Engels. ’s Middags zullen we onze eigen ervaringen met elkaar delen in groepen (Nederlands, Frans of Engels), waarbij je kennis kunt maken met andere GCL-ers.

Voor de kinderen is er ’s ochtends en het begin van de middag een apart programma met onder andere ‘Godly Play’, een speelse en creatieve manier om met Bijbelverhalen kennis te maken. De partners van GCL-leden kunnen in de middag deelnemen aan een workshop, eveneens onder leiding van Nikolaas Sintobin.

De tweede landelijke GCL-dag zal worden gehouden in het Ignatiushuis, Beulingstraat 11 in Amsterdam. In de loop van de middag zullen we de eucharistie vieren in de prachtige Franciscus Xaveriuskerk, de Krijtberg, aan het Singel 448.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 – 10.30 uur: ontvangst

10.30 uur: • opening

 • start Godly Play

10.45 uur: lezing door Nikolaas Sintobin SJ

11.45 uur: • vragen en opmerkingen

 • kinderen komen terug

12.00 uur: lunch

13.00 uur: • persoonlijke stilte en sharing voor GCL-leden

 • workshop door Nikolaas Sintobin voor partners
 • eigen programma voor de kinderen

14.30 uur: pauze

15.00 uur: eucharistieviering in de Krijtberg

16.00 uur: borrel

17.00 uur: einde

 

Toegang: volwassenen € 10,– p.p.; kinderen € 7,– p.p. Je kunt je nu inschrijven bij Liene Denkers, e-mail dengdong48@hotmail.com of 06 11 37 22 95.

 

Journée Nationale CVX samedi 15 juin

Lors de la deuxième Journée Nationale CVX, le Père Nikolaas Sintobin SJ parlera du thème « Surpris par la joie ». Il abordera la question de savoir comment un chrétien peut vivre dans la joie dans une société très sécularisée. Il partagera ses expériences avec la  CVX aux Pays-Bas, en Flandre et en France et apportera quelques éléments de spiritualité ignatienne. Son exposé sera traduit simultanément en français et en anglais. L’après-midi, nous partagerons nos propres expériences en petits groupes (anglais, néerlandais ou français), où vous pourrez faire connaissance avec d’autres membres CVX des Pays-Bas.

Pour les enfants, il y aura un programme séparé le matin et en début d’après-midi, comprenant ‘Godly Play’, une façon ludique et créative de se familiariser avec des histoires de la Bible.
Les conjoints des membres de la CVX pourront participer à un atelier dans l’après-midi, également dirigé par Nikolaas Sintobin.

Cette deuxième Journée Nationale  CVX aura lieu à l’Ignatiushuis, Beulingstraat 11 à Amsterdam. Au cours de l’après-midi, nous célébrerons l’Eucharistie dans la belle église Saint François Xavier, mieux connue sous le nom de Krijtberg, Singel 448.

Voici le programme de la journée :

10.00 – 10.30 : accueil

10.30 :   • ouverture

 • début du « Godly Play » pour les enfants

10.45 : exposé par Nikolaas Sintobin SJ

11.45 :   • questions et remarques

 • retour des enfants

12.00 : déjeuner

13.00 :   • temps personnel de silence et partage pour les membres de CVX

 • atelier pour les conjoints par Nikolaas Sintobin
 • programme spécial pour les enfants

14.30 : pause

15.00 : Eucharistie dans le Krijtberg

16.00 : « borrel »

17.00 : fin

 

Frais d’inscription: € 10,– pour les adultes, € 7,– pour les enfants. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, contacter Liene Denkers, e-mail dengdong48@hotmail.com ou 06 11 37 22 95.

 

Les personnes venant de l’extérieur d’Amsterdam en voiture pourraient garer leur voiture dans la Geraardsbergengenstraat à Nieuw Sloten (Amsterdam) et dans les rues environnantes (toutes sont gratuites). Le point de départ et d’arrivée du tram 2 est là et ce tram les conduira à l’Ignatiushuis (arrêt Koningsplein) en 34 minutes environ. C’est très commodément situé, facile d’accès depuis l’A4.

 

National CLC-day Saturday 15 June

 

On the second national CLC-day, Fr. Nikolaas Sintobin SJ will discuss the theme ‘Surprised by joy’. He will address the question how a Christian could live out of joy in a highly secularised society. He will share his experiences with CLC in the Netherlands, Flanders and France and he will bring in some elements of ignatian spirituality. His lecture will be simultaneously translated into French and English. In the afternoon we will share our own experiences with one another in small groups (English, Dutch or French), where you can get to know other CLC-members in the Netherlands.

For the children there will be a separate program in the morning and early afternoon, including ‘Godly Play’, a playful and creative way to get acquainted with Bible stories. Partners of CLC-members can participate in a workshop in the afternoon, also led by Nikolaas Sintobin.

The second national GCL day will be held in the Ignatiushuis, Beulingstraat 11 in Amsterdam. In the course of the afternoon we will celebrate the Eucharist in the beautiful Francis Xavierchurch, the Krijtberg, Singel 448. The program of the day is as follows:

10.00 – 10.30: welcome

10.30:   • opening

 • start Godly Play for the children

10.45: lecture by Nikolaas Sintobin SJ

11.45:    • questions and remarks

 • children come back

12.00: lunch

13.00:    • personal silence and sharing for CLC-members

 • workshop for partners by Nikolaas Sintobin
 • own programme for the children

14.30: break

15.00: Eucharist in the Krijtberg

16.00: drinks

17.00: end

 

Entrance fee: € 10,– for adults, € 7,– for children. You can register now, contact Liene Denkers, e-mail dengdong48@hotmail.com or 06 11 37 22 95.

 

Advertentie

Jongerenbijeenkomst over ‘keuzes maken’: zondag 2 juni

Bron: Jezuïeten grappen. Humor en spiritualiteit, door Nikolaas Sintobin, cartoon van Joris Snaet

 

Als vervolg op de jongerenbijeenkomsten op 30 september en 3 februari jl. organiseren GCL Vlaanderen met GCL Nederland en Magis een jongerenbijeenkomst op zondagnamiddag, 2 juni 2019. We zullen het thema “keuzes maken” bespreken. De overvloed aan mogelijke keuzes in onze maatschappij is enerzijds een groot goed, terwijl zij ons anderzijds  ons wanhopig maakt en ons doet afzien van het maken van (definitieve) keuzes. De Ignatiaanse spiritualiteit wordt door velen beschouwd als dé spiritualiteit om een keuze te maken. Nikolaas Sintobin sj gaat aan de hand van de ervaring van Ignatius in op de vraag van de keuze: is kiezen überhaupt mogelijk? En, zo ja,  doe doe je dat dan, heel concreet, zodat deze bijdraagt aan een vol leven in duurzame vreugde?
GCL Vlaanderen en Nederland en Magis nodigen je van harte uit voor deze bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op zondagnamiddag, 2 juni 2019, van 14:00 tot 17:00 u in het Seminariehuis, Gouvernementstraat 12 te Gent. We sluiten de bijeenkomsten af met een vriendschappelijke borrel. Iedereen uit de leeftijdsgroep van 17 tot 35 jaar is van harte welkom! De bijeenkomst is gratis.

Inschrijven bij Ward Möhlmann: wrmohlmann@hotmail.com – Tel.: +32 498 31 56 21

De bijeenkomst staat open voor iedereen in de genoemde leeftijdsgroep en we nodigen u daarom van harte uit om deze uitnodiging te delen met familie en gezinslieden, vrienden en bekenden.