Gebedsweek voor GCL Libanon, 11-18 oktober

Wij willen jullie uitnodigen voor een gebedsweek voor en met GCL Libanon (11- 18 oktober). Dit is naar aanleiding van de gebedsweek die door GCL Frankrijk al een week eerder start.

Verschillende GCL’ers hebben aangegeven iets te willen doen voor GCL Libanon naar aanleiding van de explosie begin augustus. Verschillende initiatieven zijn onderweg, waaronder deze gebedsweek. Vanwege jullie vraag, hebben wij (GCL Nederland) besloten om de gebedsweek van de Franse GCL groep ‘Cheminer Franco-Libanais’ te vertalen in het Nederlands en in het Engels. Dit kostte wat tijd en daarom willen we jullie het programma een week later aanbieden (11-18 oktober). Op deze manier verlengen we het gebed van GCL Frankrijk en kunnen zich meer mensen bij dit mooie initiatief aansluiten.

Als jullie interesse hebben, stuur dan een email naar: mariellematthee@gmail.com
en zet erbij in welke taal je het gebedsblad ontvangen wilt. We sturen jullie dan elke dag een gebedsblad. Ook willen we, als jullie geïnteresseerd zijn, op dinsdagavond 20 oktober na de gebedsweek om 19.30 uur een zoom meeting organiseren waarbij we in kleine groepen kunnen delen wat de week met ons gedaan heeft. In de mail kunnen jullie dus ook aangeven of jullie in deze avond geïnteresseerd zijn.

Lees hieronder een vertaling van de uitleg die de initiatiefnemers geven bij de gebedsweek.

“De groep GCL ‘Cheminer Franco-Libanais (met GCL leden uit verschillende landen: Frankrijk, Libanon, Egypte, Duitsland, Malta, België, Brazilië) organiseert een week voor wie wil om samen te bidden met onze Libanese en Egyptische vrienden na de pijnlijke gebeurtenissen in het land. We willen hen steunen en samen een spirituele ervaring beleven, ieder in de context van zijn of haar eigen land. Waarom deze week van gebed met een bijzondere intentie voor Libanon? Wij waren stomverbaasd over de gewelddadige explosie die in augustus in de haven van Beiroet plaatsvond en die deze stad en dit land in woede en troosteloosheid heeft gedompeld. Nog een gebeurtenis die de vele moeilijkheden waarmee Libanon te kampen heeft, nog heeft verergerd. De behoefte aan steun voor de materiële wederopbouw van Libanon is enorm. Al snel ontstond de noodzaak om ons weer in het geloof te vinden.  De week van het gebed is voor iedereen die met ons wil bidden.”

Advertentie

8-Day Prayer Week for CLC Lebanon in English, 11-18 October 2020.

On Sunday 4 October, the CLC group “Cheminer Franco-Libanais” (members of the Christian Life Community from several countries: France, Lebanon, Egypt, Germany, Malta, Belgium, Brazil) starts a week of prayer (in French) to unite with our Lebanese and Egyptian friends following the painful events in the Lebanon. The 8 days of prayer will end on 11th of October (read more on this initiative below). Members of CLC The Netherlands have expressed a willingness to do something for CLC Lebanon since hearing about the explosion in Beirut. Because of expressed concern of our members and encouraged by several CLC members from other countries who requested for an English version of the retreat, CLC The Netherlands decided to translate the prayer week into Dutch and English. As this took some time, we were not able to finish it in time to join the French initiative. So, we have decided to begin on Sunday 11th October and finish on the 18th of October. This will allow the week of prayer to extend for another 8 days during which we will pray together with CLC Lebanon. If you are interested in joining, you send an email to: mariellematthee@gmail.com

We will send you a prayer-leaflet each day. If there is sufficient interest we can organise a zoom meeting on Tuesday 20 October at 19.30 to share in groups about our experience of the prayer week.

Please read the motivation below of the initiators of this prayer week:

“The CLC group “Cheminer Franco-Libanais” wants to support CLC Lebanon and start a spiritual experience, while each one remains in the context of his or her country.

Why this week of prayer with a particular intention for Lebanon?

We were shocked by the violent explosion that occurred in August in the port of Beirut – Lebanon – one more event that added to the many difficulties that Lebanon is experiencing  and plunging this city and this country into anger and desolation. One more event that added to the many difficulties Lebanon is experiencing.

The need for support for the material reconstruction of Lebanon is enormous. Very quickly, the desire to find ourselves again in faith arose.  The week of prayer is for all those who wish to pray with us.”