Breathing Together

English below / Français en bas

GCL neemt deel aan de ignatiaanse familie voor de Global Ignatian Prayer Vigil #SeasonOfCreation2020#BreathingTogether Vrijdag 25 september, 20 uur. “Send forth your Spirit, O Lord, and renew the face of the earth!” Op www.breathingtogether.jesuits.global

CLC joins the Ignatian Family for the Global Ignatian Prayer Vigil #SeasonOfCreation2020 #BreathingTogether Let us join the Ignatian family in the prayer of next Friday, September 25th, 8 PM. “Send forth your Spirit, O Lord, and renew the face of the earth!” At: http://www.breathingtogether.jesuits.global/

Preview: https://www.youtube.com/watch?v=8hZY8NhifOg&feature=emb_logo

———- 

Respirer ensemble

La CVX se joint à la famille ignatienne pour la veillée mondiale de prière ignatienne pour le #TempsdelaCréation #BreathingTogether. Joignons-nous à la famille ignatienne en prière vendredi suivant le 25 septembre. « Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face de la terre » https://www.youtube.com/watch?v=8hZY8NhifOg&feature=emb_logo

La Vigile sera diffusée à 20 heures à Manille, Rome et New York. Choisissez votre heure et participez à la prière sur le : breathingtogether.jesuits.global

Jezuïet benoemd als kerkelijk assistent voor Wereld-ExCo

French and English below

Met vreugde delen wij het nieuws van de benoeming van pater José de Pablo S.J. tot nieuwe vice-kerkelijk assistent van de Wereld-GCL. Welkom José!
Velen zullen zich José herinneren van zijn aanwezigheid bij de laatste Algemene Vergadering in Buenos Aires in 2018, waar hij met de
aanwezige afgevaardigden deel uitmaakte van het ESDAC team (Geestelijke Oefeningen voor een gemeenschappelijke apostolische onderscheiding), dat het gezamenlijke onderscheidingsproces aldaar heeft geleid.
José is 50 jaar oud. Hij is geboren in Spanje. Hij heeft een baccalaureaat in Filosofie en Literatuur behaald aan de Pauselijke Universiteit van Comillas en in Theologie aan het Miltown Institute in Dublin. Hij heeft een Master in Journalistiek. De afgelopen zeven jaar heeft hij in Brussel gewoond, als assistent (socius) van de voorzitter van de Conferentie van Europese Provinciaals. Eerder heeft José in Spanje gewerkt in het onderwijs en jongerenwerk. Hij spreekt vloeiend Spaans en Engels en in mindere mate Frans.

De dialoog en het onderscheidingsproces met pater Arturo Sosa S.J., in zijn hoedanigheid van Algemeen Overste van de Sociëteit van Jezus en als onze Kerkelijk Assistent voor de Wereld-GCL zijn zeer aangenaam en vruchtbaar geweest. We hebben met wijsheid, toewijding en verantwoordelijkheidsbesef een pad afgelegd dat ons aanmoedigt om te blijven groeien als een ignatiaanse apostolische lekenbeweging. Dit is reden voor dankbaarheid. Pater José zal zijn verantwoordelijkheid als vice-kerkelijk assistent van de Wereld-GCL beginnen vanaf 1 september 2020 en zal zijn nieuwe zending ontwikkelen terwijl hij woont en meewerkt in het heiligdom van de grot van Sint Ignatius in Manresa (Spanje).
We bidden mee voor het leven en de zending van José als lid van het Wereld ExCo-team. Wij bidden dat deze tijd van samen leren en samen optrekken ons zal aanmoedigen om verder te gaan met het nemen van stappen als een volwassen apostolisch lichaam dat de ontwikkeling van een vruchtbare relatie tussen de Sociëteit van Jezus en GCL wil blijven verkennen.

Moge Maria, Moeder van God en onze Moeder, ons begeleiden op onze reis.
Namens het Wereld ExCo-team,

Manuel Martínez Arteaga
Uitvoerend secretaris

Het Wereld ExCo-team met José de Pablo SJ als derde van rechts (achterste rij).

La lettre sur le nomination du nouveau vice-assistant ecclesiastique on se trouve ici: https://gclnederland.files.wordpress.com/2020/08/2020.08.28_lettre-nomination-du-nouv-eau-vice-assistant-ecclecc81siastique.pdf

The letter on the appointment of the new vice-ecclesiastical assistant you find here: https://gclnederland.files.wordpress.com/2020/08/2020.08.28_letter-of-appointment-of-new-vice-ecclesiastical-assistant-1.pdf

Laudato Si´ Week

Hier onder volgt een brief van het GCL-Wereldbestuur:

Interdependence obliges us to think of one world with a common plan.”
Laudato Si´(164)

Dear World Community,

On May 24th it will be five years since Pope Francis published the Encyclical Letter Laudato Si’, on Care for Our Common Home. In this letter, the Pope has called us to an ecological conversion that must necessarily start from within our hearts. Laudato Si’ reminds us that care for one another, care for nature and care for our spiritual life are interconnected. We are experiencing this same reality in these times of the Covid-19 pandemic. “We are one humanity. Every human being, every people, every culture that contributes to human diversity is part of this one, varied, rich and interdependent humanity.”1

Since 2015, CLC has been part of the Global Catholic Climate Movement (GCCM), a movement that works within the Catholic Church to better care for our common home2. The founding document of this movement is Laudato Si’. As part of the celebrations for this fifth anniversary, the GCCM, together with the Vatican’s Dicastery for the Promotion of Integral Human Development, invites us to participate in the Laudato Si’ Week. Seeking to emphasize our interconnectedness as a global community and the need for solidarity and co-responsibility, the theme of the week will be “Everything is connected”.

From the World Executive Council, reaffirming our commitment and action with the Frontier area of Ecology, discerned and assumed in the General Assembly of Lebanon in 2013, we want to invite the World Community to participate in this Laudato Si’ Week. It will take place from May 16th to 24th. Information can be found at the link (https://laudatosiweek.org/). There you will find a video of Pope Francis inviting us to participate in Laudato Si’ week as well as a variety of online workshops, resources on the Encyclical Letter Laudato Si’, and ways to share your own events and resources. The week will end on Sunday, May 24th, with the World Day of Prayer, when we are all invited to join in prayer for Our Common Home. It will be at 12:00 pm local time in each country. In this link you will find all the information to participate.

This experience that we are living is an invitation to deepen and improve our care of the other, of our common home, of ourselves. Let us contribute to a culture of care. This time of pandemic will only be useful if we take advantage of it to learn something that will transform us, that will convert us from within.

Let us pray to the Lord for Laudato Si Week, that it may be a time in which we take advantage to reflect, pray and allow ourselves to be converted by God’s love that transforms everything and that Mary, Mother of God and our Mother, may continue to accompany us on our journey.

Denis DOBBELSTEIN, Ann Marie BRENNAN, Catherine WAIYAKI
Daphne HO, Fernando VIDAL, Diego PEREIRA
Najat SAYEGH, Manuel MARTINEZ

Rome, 7th May 2020

(Original : Spanish)

1 Fr. Arturo Sosa S.J., World Ecclesiastical Assistant (General Superior of the Society of Jesus)
2 https://catholicclimatemovement.global/

Geestelijke Oefeningen (GO) tijdens de zomer

  • Drongen, Oude Abdij: 13-22 juli 2019 en 23 juli-1 augustus 2019
  • Maastricht, Bezinningscentrum ‘Onder de bogen’: 26 juli – 4 augustus 2019

Als je bidt, doe je dit vanuit je leven: vreugde en verdriet, vragen en twijfels, verwachtingen en verlangens… Je raakt aan diepere levensvragen: Hoe sta ik in het leven? Waar leef ik voor? Wat vraagt de Liefde van mij? De GO kunnen je dichter bij jezelf en zo bij God brengen.
De GO steunen op twee pijlers. Enerzijds is er het gebed met Bijbelteksten – in het bijzonder over Jezus en zijn boodschap – en je eigen leven. Anderzijds is er de steun van een tochtgenoot. Je begeleider luistert, bemoedigt en geeft nieuwe stof mee voor je gebed. Hij of zij heeft oog voor het gesprek tussen God en jou en helpt je verder via verdiepende vragen of aanwijzingen.
Viermaal per dag komt de groep samen: een korte ochtend- en avonddienst, een eucharistieviering, een uur stil gebed. Er zijn geen gezamenlijke inleidingen. Je hebt een eigen begeleider, die je dagelijks individueel ontmoet. Maaltijden verlopen in stilte. Het belangrijkste tijdens deze persoonlijk begeleide, ignatiaanse retraite, is je persoonlijk stil gebed.
De retraite duurt 8 volle dagen, start de avond voor de eerste dag en eindigt de ochtend na de achtste dag. Het is mogelijk om voor een kortere periode in te schrijven, echter niet minder dan 5 dagen. Allen beginnen op dezelfde dag.
Meer info: http://www.oudeabdij.be/go-zomer.html
Voor de retraites in Drongen: contacteer Renate Cauwels, mail: renate.cauwels@oudeabdij.be, tel. +32 (0)9 226 52 26.
Voor de retraite in Maastricht: contacteer Claudia Theinert, mail: info@levensmozaiek.nl, tel. +31 (0)6 151 619 83.