Over GCL

De ‘Gemeenschap Christelijk Leven’ (GCL) is een wereldwijde gemeenschap van christenen: mannen en vrouwen, jong en oud, die Jezus Christus van meer dichtbij willen volgen en die willen meewerken aan de opbouw van zijn Koninkrijk. De Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola vormen de bron van hun spiritualiteit.

De leden van GCL reflecteren over het geloof en over hoe zij dit in hun dagelijks leven, als persoon of als gezin, kunnen verwerkelijken.

GCL-leden komen regelmatig (ca. een keer per maand) bijeen in een groep, om hun ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen op hun levensweg. Zij proberen gezamenlijk om de dagelijkse bezigheden te verstaan vanuit het geloof en om in de geest van Jezus beslissingen te nemen en daarnaar te handelen.

Wereldwijd is GCL aanwezig in zestig landen, verspreid over alle continenten. Het totaal aantal leden bedraagt ca. 23.000. In Nederland zijn er momenteel acht GCL-groepen actief, in Amsterdam (Nederlandstalig en Engelstalig), Den Haag (drie Franstalige groepen), Hoofddorp (twee groepen) en Nijmegen.

Het bestuur van GCL-Nederland bestaat uit: Marielle Matthee (voorzitter), Christine Behain (vice-voorzitter), Alain Benoit (secretaris), Emmanuel Bottu (penningmeester en Eurolink), Caroline de Fauconval (communicatie), Winfried Timmers (teamlid) en Nikolaas Sintobin SJ (kerkelijk assistent).

Advertentie