At the Frontiers 2020 uitgesteld – Update Youth Gathering Loyola 2021

At the Frontiers (ATF) is een internationaal vrijwilligersprogramma dat in 2015 door GCL Europe is opgezet. Het vindt plaats in opvangcentra voor vluchtelingen en asielzoekers in Italië. Deze zomer gaat het project niet door vanwege de coronasituatie. Mogelijk lukt het om het project voort te zetten in de winter of de zomer van 2021.

Onze doelstellingen:
1. Aanwezig zijn ‘aan de grenzen’, bewustmaking van de benarde situatie van migranten
2. Een ervaring beleven van persoonlijke en spirituele groei
3. Deze ervaring delen met andere vrijwilligers in een geest van verbondenheid

In lijn met de GCL-principes streeft het kamp ernaar om dagelijkse gebedsmomenten te combineren met de organisatie van culturele en recreatieve activiteiten voor en met asielzoekers en vluchtelingen. Een GCL-gids zorgt voor de spirituele aspecten van elke shift. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij deelnemen en actief bijdragen aan alle gemeenschapsactiviteiten in een geest van dienstbaarheid.

Voor info: migrantsproject@cvxlms.it
Facebook: At the Frontiers
Web: clc-cvx.eu

Jongerenbijeenkomst Loyola

De internationale jongerenbijeenkomst wordt georganiseerd door GCL Spanje. Het plan is om per nationale GCL-gemeenschap twee jongeren uit te nodigen. Er zijn wereldwijd 60 nationale gemeenschappen en nog 16 die in het proces van toelating zitten.

Data: 26-31 juli 2021
Plaats: Loyola

Doelen:

 • Het bevorderen van de ontmoeting van ignatiaanse Europese jongeren om contacten en netwerken te genereren.
 • Een diepere kennis krijgen van de bekering van de heilige Ignatius en hierover reflecteren in relatie tot het eigen bekeringsproces.
 • Luisteren naar de wonden van Europa en deze onderzoeken.
 • Weten hoe Europa zijn wonden probeert te helen.
 • Leren hoe Ignatius de wonden beantwoordde die hij in zijn tijd en plaats vond.
 • Onderscheiden wat ons antwoord zou kunnen zijn; het persoonlijke antwoord van de jongeren, afhankelijk van de realiteit en capaciteit gegeven aan elk van hen.
 • Luisteren naar elke oproep die we kunnen voelen als ignatiaanse jongeren. Waar worden we opgeroepen om te dienen?
 • Vieren dat we een internationale gemeenschap zijn.

Inhoud:
– St. Ignatius van Loyola; zijn wond en bekering.
– Politieke, economische en kerkelijke realiteit in Europa.
– Ecologie, duurzaamheid, levensstijl, armoede.
– Immigratie
– Reflectie op moties om te reageren.

Sprekers:
We willen graag professoren, politici, jezuïeten… die relevant zijn vanwege hun werk en onderzoek op deze terreinen.

Web: http://cvx-e.es/
Facebook: CVX en España

Wilt u een of beide projecten financieel ondersteunen:

Bank: Banca Popolare di Sondrio
Rekeninghouder: COMUNITA´DI VITA CRISTIANA
IBAN: IT59H0569603212000006522X13
BIC Code: POSOIT22XXX
Omschrijving: donation ATF/ donation Youth camp Spain

Breathing Together

English below / Français en bas

GCL neemt deel aan de ignatiaanse familie voor de Global Ignatian Prayer Vigil #SeasonOfCreation2020#BreathingTogether Vrijdag 25 september, 20 uur. “Send forth your Spirit, O Lord, and renew the face of the earth!” Op www.breathingtogether.jesuits.global

CLC joins the Ignatian Family for the Global Ignatian Prayer Vigil #SeasonOfCreation2020 #BreathingTogether Let us join the Ignatian family in the prayer of next Friday, September 25th, 8 PM. “Send forth your Spirit, O Lord, and renew the face of the earth!” At: http://www.breathingtogether.jesuits.global/

Preview: https://www.youtube.com/watch?v=8hZY8NhifOg&feature=emb_logo

———- 

Respirer ensemble

La CVX se joint à la famille ignatienne pour la veillée mondiale de prière ignatienne pour le #TempsdelaCréation #BreathingTogether. Joignons-nous à la famille ignatienne en prière vendredi suivant le 25 septembre. « Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face de la terre » https://www.youtube.com/watch?v=8hZY8NhifOg&feature=emb_logo

La Vigile sera diffusée à 20 heures à Manille, Rome et New York. Choisissez votre heure et participez à la prière sur le : breathingtogether.jesuits.global

Jezuïet benoemd als kerkelijk assistent voor Wereld-ExCo

French and English below

Met vreugde delen wij het nieuws van de benoeming van pater José de Pablo S.J. tot nieuwe vice-kerkelijk assistent van de Wereld-GCL. Welkom José!
Velen zullen zich José herinneren van zijn aanwezigheid bij de laatste Algemene Vergadering in Buenos Aires in 2018, waar hij met de
aanwezige afgevaardigden deel uitmaakte van het ESDAC team (Geestelijke Oefeningen voor een gemeenschappelijke apostolische onderscheiding), dat het gezamenlijke onderscheidingsproces aldaar heeft geleid.
José is 50 jaar oud. Hij is geboren in Spanje. Hij heeft een baccalaureaat in Filosofie en Literatuur behaald aan de Pauselijke Universiteit van Comillas en in Theologie aan het Miltown Institute in Dublin. Hij heeft een Master in Journalistiek. De afgelopen zeven jaar heeft hij in Brussel gewoond, als assistent (socius) van de voorzitter van de Conferentie van Europese Provinciaals. Eerder heeft José in Spanje gewerkt in het onderwijs en jongerenwerk. Hij spreekt vloeiend Spaans en Engels en in mindere mate Frans.

De dialoog en het onderscheidingsproces met pater Arturo Sosa S.J., in zijn hoedanigheid van Algemeen Overste van de Sociëteit van Jezus en als onze Kerkelijk Assistent voor de Wereld-GCL zijn zeer aangenaam en vruchtbaar geweest. We hebben met wijsheid, toewijding en verantwoordelijkheidsbesef een pad afgelegd dat ons aanmoedigt om te blijven groeien als een ignatiaanse apostolische lekenbeweging. Dit is reden voor dankbaarheid. Pater José zal zijn verantwoordelijkheid als vice-kerkelijk assistent van de Wereld-GCL beginnen vanaf 1 september 2020 en zal zijn nieuwe zending ontwikkelen terwijl hij woont en meewerkt in het heiligdom van de grot van Sint Ignatius in Manresa (Spanje).
We bidden mee voor het leven en de zending van José als lid van het Wereld ExCo-team. Wij bidden dat deze tijd van samen leren en samen optrekken ons zal aanmoedigen om verder te gaan met het nemen van stappen als een volwassen apostolisch lichaam dat de ontwikkeling van een vruchtbare relatie tussen de Sociëteit van Jezus en GCL wil blijven verkennen.

Moge Maria, Moeder van God en onze Moeder, ons begeleiden op onze reis.
Namens het Wereld ExCo-team,

Manuel Martínez Arteaga
Uitvoerend secretaris

Het Wereld ExCo-team met José de Pablo SJ als derde van rechts (achterste rij).

La lettre sur le nomination du nouveau vice-assistant ecclesiastique on se trouve ici: https://gclnederland.files.wordpress.com/2020/08/2020.08.28_lettre-nomination-du-nouv-eau-vice-assistant-ecclecc81siastique.pdf

The letter on the appointment of the new vice-ecclesiastical assistant you find here: https://gclnederland.files.wordpress.com/2020/08/2020.08.28_letter-of-appointment-of-new-vice-ecclesiastical-assistant-1.pdf

Pentecost / Pinksteren / Pentecôte, 31-5-2020

GCL-Nederland bestaat uit meerdere Nederlandstalige en Franstalige groepen en een Engelstalige groep. Met Pinksteren vieren we de eucharistie dan ook in meerdere talen. De viering zal online worden uitgezonden.

Pinksteren (Bron: Catholic Exchange)

Tijdens deze viering verwelkomen we drie nieuwe teamleden in het nationale team van GCL-Nederland: Christine Behain, Emmanuelle Bottu en Caroline de Fauconval. We bedanken twee teamleden die hun termijn van vier jaar beëindigen: Liene Denkers en Gerwin Roffel. We vragen Gods zegen over hen allen en over de teamleden die aanblijven: Alain Benoit, Marielle Matthee en Ward Biemans SJ.

De viering begint om 16 uur, Eerste Pinksterdag. Wil je meevieren, stuur dan een e-mail aan gclnederland2@gmail.com, dan sturen we je de link en het digitale liturgieboekje.

Laudato Si´ Week

Hier onder volgt een brief van het GCL-Wereldbestuur:

Interdependence obliges us to think of one world with a common plan.”
Laudato Si´(164)

Dear World Community,

On May 24th it will be five years since Pope Francis published the Encyclical Letter Laudato Si’, on Care for Our Common Home. In this letter, the Pope has called us to an ecological conversion that must necessarily start from within our hearts. Laudato Si’ reminds us that care for one another, care for nature and care for our spiritual life are interconnected. We are experiencing this same reality in these times of the Covid-19 pandemic. “We are one humanity. Every human being, every people, every culture that contributes to human diversity is part of this one, varied, rich and interdependent humanity.”1

Since 2015, CLC has been part of the Global Catholic Climate Movement (GCCM), a movement that works within the Catholic Church to better care for our common home2. The founding document of this movement is Laudato Si’. As part of the celebrations for this fifth anniversary, the GCCM, together with the Vatican’s Dicastery for the Promotion of Integral Human Development, invites us to participate in the Laudato Si’ Week. Seeking to emphasize our interconnectedness as a global community and the need for solidarity and co-responsibility, the theme of the week will be “Everything is connected”.

From the World Executive Council, reaffirming our commitment and action with the Frontier area of Ecology, discerned and assumed in the General Assembly of Lebanon in 2013, we want to invite the World Community to participate in this Laudato Si’ Week. It will take place from May 16th to 24th. Information can be found at the link (https://laudatosiweek.org/). There you will find a video of Pope Francis inviting us to participate in Laudato Si’ week as well as a variety of online workshops, resources on the Encyclical Letter Laudato Si’, and ways to share your own events and resources. The week will end on Sunday, May 24th, with the World Day of Prayer, when we are all invited to join in prayer for Our Common Home. It will be at 12:00 pm local time in each country. In this link you will find all the information to participate.

This experience that we are living is an invitation to deepen and improve our care of the other, of our common home, of ourselves. Let us contribute to a culture of care. This time of pandemic will only be useful if we take advantage of it to learn something that will transform us, that will convert us from within.

Let us pray to the Lord for Laudato Si Week, that it may be a time in which we take advantage to reflect, pray and allow ourselves to be converted by God’s love that transforms everything and that Mary, Mother of God and our Mother, may continue to accompany us on our journey.

Denis DOBBELSTEIN, Ann Marie BRENNAN, Catherine WAIYAKI
Daphne HO, Fernando VIDAL, Diego PEREIRA
Najat SAYEGH, Manuel MARTINEZ

Rome, 7th May 2020

(Original : Spanish)

1 Fr. Arturo Sosa S.J., World Ecclesiastical Assistant (General Superior of the Society of Jesus)
2 https://catholicclimatemovement.global/

Corona en de effecten wereldwijd

GCL is een wereldwijde gemeenschap en in deze tijden van corona is dat des te belangrijker. We delen hetzelfde leed, sommige landen zijn zwaarder getroffen of zullen zwaarder worden getroffen dan anderen. Het is zoeken naar nieuwe wegen van leven en van christen zijn en het is een gezegende weg om dat samen te kunnen doen. Op internationaal niveau zijn mensen van het Internationale Team en de regionale teams virtueel samengekomen en geven ons de volgende boodschap door:

GCL-dag Vlaanderen

Onze zuiderburen houden op zondag 8 maart hun tweejaarlijkse GCL-dag in de Oude Abdij van Drongen (bij Gent). Leden van GCL-Nederland en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De stuurgroep van GCL-Vlaanderen heeft een serie boeiende workshops kunnen organiseren en kijkt ernaar uit om jullie te ontmoeten.

Het thema van de dag is:  Mijn zending als lid van de GCL-gemeenschap

GCL-leden bouwen hun gemeenschap op 3 pijlers: de Ignatiaanse Spiritualiteit, de Gemeenschap en de Zending. Tijdens de wereldvergadering in Buenos Aires ontdekten we dat de Heer ons roept om te verdiepen, te delen én verder te gaan. Deze drie werkwoorden deepen, share en go forth dienen als rode draad van deze Vlaamse GCL-dag.

Op deze dag willen we dieper ingaan op onze eigen zending binnen en buiten GCL én willen we samen gemeenschap vormen.

Wat bieden we aan tijdens deze dag:

 • Ward Biemans SJ start de dag met een geleide meditatie over het thema Zending
 • We nemen de tijd om te reflecteren en te bidden over onze eigen zending en erover te delen in kleine groepjes
 • ’s Middags is er tijd om ‘samen te zijn’ en kennis te maken met leden van andere GCL groepen
 • Na de middag kunnen de leden kiezen uit verschillende workshops rond het thema ‘zending’:
  • Geloven in de groeikracht van mensen achter de tralies…hoe doe je dat? (gevangenispastor Leo De Weerdt SJ)
  • Liturgische muziek: God loven door muziek (Pieter Stevens)
  • De Bijbel in beelden – Creatieve beeldmeditatie over zending (Karlien Goeman)
  • Tuinieren: “de grond hebt Gij voor hem bereid, toen heeft hij wortels gemaakt., Ps. 80,10” (GCL-groep Amar y servir)
  • Vluchtelingencrisis of crisis van de gastvrijheid? (Pieter-Paul Lembrechts SJ (medewerker JRS-Belgium) en Bruno Standaert)
 • Voor de kinderen is er een eigen programma voorzien (Godly Play/opvang)
 • We sluiten de dag feestelijk af om 15u15 met een eucharistie in de Ruusbroeckkapel. Leo De Weerdt SJ gaat hierin voor.

Plaats: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 27, 9031 Drongen (Gent)
Tijd: Zondag 8 maart van 10 uur tot 16:30 uur.

Programma 8 maart 2020
UurOnderwerp
10-10h30Onthaal
10h30-10h45Welkom
10h45-11h30Deepen: Geleide meditatie: Thema: zending 
11h30-11h45korte koffiepauze
11h45-12h30Share: Uitwisseling in groepjes
12h30-13h30Lunch
13h45-15h00Go forth: Workshops
15h15-16h15Eucharistieviering

Voor het middagmaal bieden we soep en water aan. Gelieve zelf een picknick mee te nemen.

Inschrijven kan je hier. Liefst doe je dat voor 1 maart. GCL biedt deze dag gratis aan voor haar leden.

Graag tot dan,

De stuurgroep van GCL Vlaanderen

Oude Abdij Drongen

Aanbod Geestelijke Oefeningen

Wat zijn Geestelijke Oefeningen? (Uit de Nieuwsbrief van de Oude Abdij, Drongen (België))

Geestelijke Oefeningen
Om sportman of –vrouw te worden moet je trainen. Als je vooruitgang wilt maken in het geestelijke is dat ook zo.
Ignatius van Loyola ontwikkelde een methode om op zoek te gaan naar God in alle dingen: de Geestelijke Oefeningen (GO). Deze zijn erop gericht om in de stilte te luisteren naar wat je ten diepste raakt. Als je je durft te openen, kan je meer mens worden. De GO beogen je hart vrij te maken van wat je belemmert om écht te leven. Het is oefenen om de Liefde op het spoor te komen en zo je hart te laten omvormen.
 
Leven en bidden horen bij elkaar
Als je bidt doe je dit vanuit je leven: vreugde en verdriet, vragen en twijfels, verwachtingen en verlangens… Diepere levensvragen worden hierbij aangeraakt: Hoe sta ik in het leven? Waar leef ik voor? Wat vraagt de Liefde van mij? De GO kunnen ons dichter bij onszelf en zo bij God brengen. 
 
Twee pijlers, een driehoek van communicatie
De GO steunen op twee pijlers: enerzijds het gebed met Bijbelteksten – in het bijzonder over Jezus – en je eigen leven; anderzijds de aanwezigheid van een tochtgenoot. Je begeleider luistert, bemoedigt en geeft nieuwe stof mee voor je gebed. Hij of zij heeft oog voor het gesprek tussen God en jou en helpt je via verdiepende vragen of aanwijzingen. 
 
Waaruit bestaat deze retraite?
Deze persoonlijk begeleide, ignatiaanse retraite doe je samen met anderen. Er zijn geen gezamenlijke inleidingen. Je hebt een eigen begeleider, die je dagelijks individueel ontmoet. Viermaal per dag komt de groep samen: een korte ochtend- en avonddienst, een eucharistieviering, een uur stil gebed. De voertaal is Nederlands, eventueel kunnen begeleidingsgesprekken plaatsvinden in het Engels of Frans. Maaltijden verlopen in stilte. Het belangrijkste is je persoonlijk stil gebed.

De Oude Abdij in Drongen heeft een gevarieerd aanbod aan ignatiaanse retraites. Een weekend, een midweek tot zelfs 30 dagen. Retraites met of zonder inleidingen. Het volledige aanbod vind je hier: https://www.oudeabdij.be/ons-programma-in-de-abdij.html

Wandelretraite Franse Alpen

Francais en bas; English below

Uitgesteld tot volgend jaar – Wandelretraite 

Van zondag 28 juni tot zondag 5 juli organiseren we weer een wandelretraite in de Franse Alpen. Dit jaar is het thema “deepening our sense and joy for fraternity on our life’s path.” De voertalen zijn Frans en Engels. We zullen 5 tot 6 dagen wandelen en een hoogteverschil afleggen van zo’n 800-1000 per dag. We verblijven in het spiritueel centrum van GCL Grenoble, St. Hugues de Biviers. Als je interesse hebt of vragen, neem contact op met Marielle Matthee via: mariellematthee@gmail.com 

Meer informatie vinden je hier: https://gclnederland.files.wordpress.com/2019/12/international-hiking-retreat-2020-flyer-ven.pdf

Reportée à l’an prochain – Retraite randonnée 

Du dimanche 28 juin au dimanche 5 juillet, nous organisons une autre retraite randonnée dans les Alpes françaises. Cette année, le thème est “Approfondir le sens et la joie pour la fraternité sur le chemin de notre vie”. Les langues de travail seront le français et l’anglais. Nous marcherons 5 à 6 jours avec un dénivelé d’environ 800-1000m par jour. Nous resterons dans le centre spirituel de CVX Grenoble, St Hugues de Biviers. Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter : mariellematthee@gmail.com  

Vous trouverez plus d’informations ici: https://gclnederland.files.wordpress.com/2019/12/prier-et-marcher-international-2020-tract-vfr.pdf

Postponed until next year – Hiking retreat 

From Sunday June 28th to Sunday July 5th we organize another hiking retreat in the French Alps. This year the theme is “deepening our sense and joy for fraternity on our life’s path”. The retreat will be in French and English. We will walk 5 to 6 days and cover an altitude difference of about 800-1000 per day. We will stay in the spiritual centre of GCL Grenoble, St Hugues de Biviers. If you are interested or have any questions, please contact me at: mariellematthee@gmail.com 

More information you will find here: https://gclnederland.files.wordpress.com/2019/12/international-hiking-retreat-2020-flyer-ven.pdf

Ignatiaanse vormingsdag

Op vrijdag 22 november a.s. wordt in de Oude Abdij van Drongen (B) een vormingsdag gegeven in de ignatiaanse spiritualiteit. De dag is bedoeld voor medewerkers van de Sociëteit van Jezus in administratieve en leidinggevende functies, voor vrijwilligers én voor GCL-leden.

We gaan die dag op weg met het levensverhaal van Ignatius. We leggen dit leven op ons eigen leven en gaan daarover uitwisselen. Nikolaas Sintobin SJ is de begeleider van de dag. Uit de voorbije sessies bleek een groot enthousiasme.

Deze vormingsdag is een initiatief van het Ignatiaans Apostolisch Netwerk (IgnAN). Dit is een netwerk waar o.a. de jezuïetenscholen, kerkgemeenschappen, spiritualiteitscentra én GCL in Nederland en Vlaanderen zijn aangesloten. De bedoeling is dat de medewerkers van de IgnAN-werken kennis maken met de bron van waaruit de jezuïeten leven, en met medewerkers uit andere IgnAN-werken.

Locatie:  Oude Abdij Drongen, http://www.oudeabdij.be
Uur:         Onthaal 9u – start 9.30u tot 16u
Prijs:        €30 per deelnemer, lunch inbegrepen
Overschrijven kan op de IgnAN-rekening met IBAN: BE76 7360 2113 9495.

Inschrijven kan bij Cecilia Vanneste, e-mail: ignan@jesuits.net
Zij bezorgt desgewenst na de inschrijving per e-mail een nota voor de betaling.