GCL-dag Vlaanderen

Onze zuiderburen houden op zondag 8 maart hun tweejaarlijkse GCL-dag in de Oude Abdij van Drongen (bij Gent). Leden van GCL-Nederland en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De stuurgroep van GCL-Vlaanderen heeft een serie boeiende workshops kunnen organiseren en kijkt ernaar uit om jullie te ontmoeten.

Het thema van de dag is:  Mijn zending als lid van de GCL-gemeenschap

GCL-leden bouwen hun gemeenschap op 3 pijlers: de Ignatiaanse Spiritualiteit, de Gemeenschap en de Zending. Tijdens de wereldvergadering in Buenos Aires ontdekten we dat de Heer ons roept om te verdiepen, te delen én verder te gaan. Deze drie werkwoorden deepen, share en go forth dienen als rode draad van deze Vlaamse GCL-dag.

Op deze dag willen we dieper ingaan op onze eigen zending binnen en buiten GCL én willen we samen gemeenschap vormen.

Wat bieden we aan tijdens deze dag:

 • Ward Biemans SJ start de dag met een geleide meditatie over het thema Zending
 • We nemen de tijd om te reflecteren en te bidden over onze eigen zending en erover te delen in kleine groepjes
 • ’s Middags is er tijd om ‘samen te zijn’ en kennis te maken met leden van andere GCL groepen
 • Na de middag kunnen de leden kiezen uit verschillende workshops rond het thema ‘zending’:
  • Geloven in de groeikracht van mensen achter de tralies…hoe doe je dat? (gevangenispastor Leo De Weerdt SJ)
  • Liturgische muziek: God loven door muziek (Pieter Stevens)
  • De Bijbel in beelden – Creatieve beeldmeditatie over zending (Karlien Goeman)
  • Tuinieren: “de grond hebt Gij voor hem bereid, toen heeft hij wortels gemaakt., Ps. 80,10” (GCL-groep Amar y servir)
  • Vluchtelingencrisis of crisis van de gastvrijheid? (Pieter-Paul Lembrechts SJ (medewerker JRS-Belgium) en Bruno Standaert)
 • Voor de kinderen is er een eigen programma voorzien (Godly Play/opvang)
 • We sluiten de dag feestelijk af om 15u15 met een eucharistie in de Ruusbroeckkapel. Leo De Weerdt SJ gaat hierin voor.

Plaats: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 27, 9031 Drongen (Gent)
Tijd: Zondag 8 maart van 10 uur tot 16:30 uur.

Programma 8 maart 2020
UurOnderwerp
10-10h30Onthaal
10h30-10h45Welkom
10h45-11h30Deepen: Geleide meditatie: Thema: zending 
11h30-11h45korte koffiepauze
11h45-12h30Share: Uitwisseling in groepjes
12h30-13h30Lunch
13h45-15h00Go forth: Workshops
15h15-16h15Eucharistieviering

Voor het middagmaal bieden we soep en water aan. Gelieve zelf een picknick mee te nemen.

Inschrijven kan je hier. Liefst doe je dat voor 1 maart. GCL biedt deze dag gratis aan voor haar leden.

Graag tot dan,

De stuurgroep van GCL Vlaanderen

Oude Abdij Drongen

Aanbod Geestelijke Oefeningen

Wat zijn Geestelijke Oefeningen? (Uit de Nieuwsbrief van de Oude Abdij, Drongen (België))

Geestelijke Oefeningen
Om sportman of –vrouw te worden moet je trainen. Als je vooruitgang wilt maken in het geestelijke is dat ook zo.
Ignatius van Loyola ontwikkelde een methode om op zoek te gaan naar God in alle dingen: de Geestelijke Oefeningen (GO). Deze zijn erop gericht om in de stilte te luisteren naar wat je ten diepste raakt. Als je je durft te openen, kan je meer mens worden. De GO beogen je hart vrij te maken van wat je belemmert om écht te leven. Het is oefenen om de Liefde op het spoor te komen en zo je hart te laten omvormen.
 
Leven en bidden horen bij elkaar
Als je bidt doe je dit vanuit je leven: vreugde en verdriet, vragen en twijfels, verwachtingen en verlangens… Diepere levensvragen worden hierbij aangeraakt: Hoe sta ik in het leven? Waar leef ik voor? Wat vraagt de Liefde van mij? De GO kunnen ons dichter bij onszelf en zo bij God brengen. 
 
Twee pijlers, een driehoek van communicatie
De GO steunen op twee pijlers: enerzijds het gebed met Bijbelteksten – in het bijzonder over Jezus – en je eigen leven; anderzijds de aanwezigheid van een tochtgenoot. Je begeleider luistert, bemoedigt en geeft nieuwe stof mee voor je gebed. Hij of zij heeft oog voor het gesprek tussen God en jou en helpt je via verdiepende vragen of aanwijzingen. 
 
Waaruit bestaat deze retraite?
Deze persoonlijk begeleide, ignatiaanse retraite doe je samen met anderen. Er zijn geen gezamenlijke inleidingen. Je hebt een eigen begeleider, die je dagelijks individueel ontmoet. Viermaal per dag komt de groep samen: een korte ochtend- en avonddienst, een eucharistieviering, een uur stil gebed. De voertaal is Nederlands, eventueel kunnen begeleidingsgesprekken plaatsvinden in het Engels of Frans. Maaltijden verlopen in stilte. Het belangrijkste is je persoonlijk stil gebed.

De Oude Abdij in Drongen heeft een gevarieerd aanbod aan ignatiaanse retraites. Een weekend, een midweek tot zelfs 30 dagen. Retraites met of zonder inleidingen. Het volledige aanbod vind je hier: https://www.oudeabdij.be/ons-programma-in-de-abdij.html

Wandelretraite Franse Alpen

Francais en bas; English below

Uitgesteld tot volgend jaar – Wandelretraite 

Van zondag 28 juni tot zondag 5 juli organiseren we weer een wandelretraite in de Franse Alpen. Dit jaar is het thema “deepening our sense and joy for fraternity on our life’s path.” De voertalen zijn Frans en Engels. We zullen 5 tot 6 dagen wandelen en een hoogteverschil afleggen van zo’n 800-1000 per dag. We verblijven in het spiritueel centrum van GCL Grenoble, St. Hugues de Biviers. Als je interesse hebt of vragen, neem contact op met Marielle Matthee via: mariellematthee@gmail.com 

Meer informatie vinden je hier: https://gclnederland.files.wordpress.com/2019/12/international-hiking-retreat-2020-flyer-ven.pdf

Reportée à l’an prochain – Retraite randonnée 

Du dimanche 28 juin au dimanche 5 juillet, nous organisons une autre retraite randonnée dans les Alpes françaises. Cette année, le thème est “Approfondir le sens et la joie pour la fraternité sur le chemin de notre vie”. Les langues de travail seront le français et l’anglais. Nous marcherons 5 à 6 jours avec un dénivelé d’environ 800-1000m par jour. Nous resterons dans le centre spirituel de CVX Grenoble, St Hugues de Biviers. Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter : mariellematthee@gmail.com  

Vous trouverez plus d’informations ici: https://gclnederland.files.wordpress.com/2019/12/prier-et-marcher-international-2020-tract-vfr.pdf

Postponed until next year – Hiking retreat 

From Sunday June 28th to Sunday July 5th we organize another hiking retreat in the French Alps. This year the theme is “deepening our sense and joy for fraternity on our life’s path”. The retreat will be in French and English. We will walk 5 to 6 days and cover an altitude difference of about 800-1000 per day. We will stay in the spiritual centre of GCL Grenoble, St Hugues de Biviers. If you are interested or have any questions, please contact me at: mariellematthee@gmail.com 

More information you will find here: https://gclnederland.files.wordpress.com/2019/12/international-hiking-retreat-2020-flyer-ven.pdf

Ignatiaanse vormingsdag

Op vrijdag 22 november a.s. wordt in de Oude Abdij van Drongen (B) een vormingsdag gegeven in de ignatiaanse spiritualiteit. De dag is bedoeld voor medewerkers van de Sociëteit van Jezus in administratieve en leidinggevende functies, voor vrijwilligers én voor GCL-leden.

We gaan die dag op weg met het levensverhaal van Ignatius. We leggen dit leven op ons eigen leven en gaan daarover uitwisselen. Nikolaas Sintobin SJ is de begeleider van de dag. Uit de voorbije sessies bleek een groot enthousiasme.

Deze vormingsdag is een initiatief van het Ignatiaans Apostolisch Netwerk (IgnAN). Dit is een netwerk waar o.a. de jezuïetenscholen, kerkgemeenschappen, spiritualiteitscentra én GCL in Nederland en Vlaanderen zijn aangesloten. De bedoeling is dat de medewerkers van de IgnAN-werken kennis maken met de bron van waaruit de jezuïeten leven, en met medewerkers uit andere IgnAN-werken.

Locatie:  Oude Abdij Drongen, http://www.oudeabdij.be
Uur:         Onthaal 9u – start 9.30u tot 16u
Prijs:        €30 per deelnemer, lunch inbegrepen
Overschrijven kan op de IgnAN-rekening met IBAN: BE76 7360 2113 9495.

Inschrijven kan bij Cecilia Vanneste, e-mail: ignan@jesuits.net
Zij bezorgt desgewenst na de inschrijving per e-mail een nota voor de betaling.


GCL-weekend van Amar y servir

Open voor alle GCL’ers (Vlaanderen en Nederland)

Van vrijdagavond 8 tot en met zondagmiddag 10 november 2019 gaat de GCL-groep Amar y servir op weekend in de Oude Abdij Drongen. Ze reserveerden nog extra kamers voor andere GCL-leden of GCL-groepen.

We laten ons leiden door het Johannesevangelie en laten ons onderdompelen in inleidingen, stilte, uitwisseling, werken in de tuin van de Oude Abdij, wandeling (in stilte en in babbel).            

Jan van de Poll SJ verzorgt de inleidingen.

Heeft je groep of heb jij interesse?

Welkom en geef een seintje aan Cecilia Vanneste via: gcl-berichten@telenet.be

Ignatiaanse retraite

17 – 23 november 2019:
Retraite in de Foyer de Charite, Thorn

 • o.l.v. paters Ward Biemans SJ (kerkelijk assistent GCL Nederland en Vlaanderen) en Gerard Wilkens SJ (o.a. begeleider GCL-groep Nijmegen)
 • Inleidingen in de geest van Ignatius (ca. 20 min.); daarnaast gelegenheid tot persoonlijke begeleiding.
 • Van zondag 18:00 uur (broodmaaltijd) tot zaterdag 9:00 uur.
 • Dagprogramma maandag t/m vrijdag:
  7.30 u. Lauden
  Eucharistieviering
  Ontbijt
  9.30 u. Inleiding
  10.30 u. Koffie – thee
  12.15 u. Warme maaltijd
  15.15 u. Koffie – thee
  15.45 u. Inleiding
  17.10 u. Rozenkransgebed met gemeenschap (facultatief)
  17.45 u. Vespers
  18.00 u. Broodmaaltijd
  19.15 u. Stille aanbidding met uitstelling Allerheiligste
  20.15 u. Zegen en completen
  Koffie – thee
 • Zaterdag:
  7.30 u. Lauden
  Eucharistieviering
  Ontbijt

  Meer info en inschrijving: https://www.foyer-thorn.nl/

Opvoeden tot Vrijheid

GCL Vlaanderen organiseert op zondag 13 oktober 2019 in de Oude Abdij in Drongen een bijeenkomst met als thema Opvoeden tot Vrijheid. De bijeenkomst staat ook open voor niet GCL-leden.
In onze cultuur wordt vrijheid terecht hoog gewaardeerd, maar ook de vrijheid kent haar uitdagingen. Hoe kunnen wij vrije mensen worden die goede keuzes maken en anderen daarbij helpen? En hoe vermijden we de valkuilen van de vrijheid zodat we voluit en gelukkig kunnen leven en niet verdwalen op zijwegen?
Nikolaas Sintobin SJ zal in zijn inleiding een aantal kenmerken van onze samenleving bespreken en vervolgens aangeven hoe de ignatiaanse traditie ons vandaag concreet kan inspireren en handvatten kan bieden. Vervolgens worden we uitgenodigd om te mediteren aan de hand van YouTube-filmpjes en in groepjes uit te wisselen. Afsluitend is er de mogelijkheid (voor wie wil) om zich aan te sluiten bij de eucharistieviering in de kapel van de Abdij.
De bijeenkomst richt zich tot iedereen die zelf graag aan vrijheid wil winnen en in het bijzonder tot iedereen die zich afvraagt hoe ze kinderen of anderen voor wie ze verantwoordelijk is, kunnen opvoeden tot vrijheid.

De bijeenkomst vindt plaats in de Oude Abdij te Drongen (Drongenplein 26-27). Voor de kinderen is er ‘Godly Play’ en er wordt kinderopvang voorzien. Voor wie wil is er de mogelijkheid om (tegen betaling) reeds mee te lunchen in de Oude Abdij om 12.30 uur. De bijeenkomst zelf is gratis bij te wonen.

Programma zondag 13 oktober 2019:

 • 12.30  Middagmaal in de Oude Abdij (optioneel/betalend)
 • 14.00 – 16.15  Opvoeden tot vrijheid door Nikolaas Sintobin SJ
 • 16.15 – 17.15  Eucharistieviering in de kapel van de Oude Abdij

Inschrijven graag voor 4 oktober via deze link .

Als je wenst deel te nemen aan de maaltijd, gelieve dat in te vullen en het gepaste bedrag over te schrijven op  BE54 4466 6116 7197 met de vermelding ‘naam + aantal + Opvoeden tot Vrijheid’

Terugblik wandelretraite ‘Hiking with Christ in the midst of Creation’

    
Francais en bas

Van zondag 30 juni tot 7 juli vond in de Franse Alpen de internationale GCL wandelretraite plaats: Hiking with Christ in the midst of Creation.» Hier volgen wat getuigenissen:

 • “In de hitte was het wandelen moeilijk, maar ik werd gedragen door de groep. Ik heb een buitengewone ontdekking gedaan: dat Jezus naast me loopt. Ik voelde het en ik voel zijn aanwezigheid aan mijn zijde. Ik hoor ook de zin: “Ik heb jou gekozen xxx (voornaam)” en “Vrede zij met je”.

 • “Ik ben erg dankbaar voor deze week. Ik wil een persoon worden die anderen kan helpen om God te ontdekken. God geeft me het brood van elke dag. Ik was erg geraakt door de buitengewone schoonheid van de landschappen. We hebben vanaf de eerste dag met Deuteronomium gebeden: “Ik zal je naar een vruchtbaar land leiden” en dat is de hele week al zo voor mij geweest. De groep is voor mij een kleine gemeenschap geweest, iedereen brengt iets mee.”
 • “Wat ik meeneem van mijn verblijf hier…: “Het lijden ligt achter me, een nieuwe tijd is aangebroken.” Er is iets nieuws in mijn leven. Lijden is een kans, het verandert het hart, het stelt ons in staat om het te openen. Ik blijf dicht bij mezelf: “Ik heb je gekozen opdat je vrucht mee zult brengen…”
 • “Ik heb de vreugde op mijn lippen! Ik herhaalde elke dag de zin: “Waarlijk, God is op deze plaats”. (Gen. 28) Ik wil beter luisteren naar het woord van God. Ik heb een geweldige week gehad vanaf de eerste dag.”
 • “Deze week heeft eenheid in mijzelf gebracht.”
 • “Ik heb de wandelingen, de schoonheid, de stilte, de kwaliteit van de stilte enorm gewaardeerd.”
 • “De stilte heeft me sterk getroffen. Heel gewone handelingen zoals schoenen aantrekken krijgen een aureool van heiligheid.”
 • ….

Du dimanche 30 juin au 7 juillet la retraite “Prier et marcher international & sportif ! Se tourner vers le Christ au milieu de la Création” avait lieu dans les Alpes, animée par une équipe CVX. Voici quelques retour lors de l’evaluation de samedi soir:

 • “Avec la chaleur les marches etaient difficiles, mais j’etais portée par le groupe. J’ai fait une découverte extra-ordinaire: que Jésus chemine a côté de moi. Je l’ai ressenti et je ressens sa présence a mon coté. J’entends aussi la phrase: “Je t’ai choissi xxx (prénom)”  et “La paix soit avec toi”.
 • “Je suis très reconnaissante pour cette semaine. Je veux devenir une personne qui peut aider les autres a decouvrir Dieu. Dieu me donne le pain de tous les jours. J’ai ete tres touchée par la béauté extra-ordinaire des paysages. Nous avons prié dès le premier jour sur Deutéronome “je te conduit vers un pays fertile” et ca a ete cela pour moi toute la semaine. Le groupe a ete une petite communauté pour moi, chaque personne apporte quelque chose.”
 • “Ce que j’apporte de mon sejour ici : “la souffrance est derrière moi, une nouvelle epoque est arrivée.” Il y a quelque chose de nouveau dans ma vie. La souffrance est une opportunité, elle change le coeur , elle permet de l’ouvrir. Je garde avec moi: “Je t’ai choisi parce que tu vas apporter du fruit.”

 • “J’ai la joie sur les levres! Je me suis redit tous les jours la phrase: “En verite, Dieu est dans ce lieu.”  (Gen 28) Je veux mieux ecouter la parole de Dieu. J’ai passé une superbe semaine depuis le premier jour.”
 • “Cette semaine a fait unité en moi.”
 • “J’ai beaucoup apprécié les marches, la béauté, le silence, la qualité du silence”
 • “Le silence m’a beaucoup marqué. Des actes banales comme mettre les chaussures deviennent habités par la Saintêté”.
 • ….

Marielle Matthee en Allard Kouwenhoven

Nieuw Euroteam verkozen in Vilnius, Litouwen

Met Pinksteren, van 7-10 juni, vond in Litouwen de vijf-jaarlijkse Europese GCL-vergadering plaats. Voor Vlaanderen namen Ivo Raskin en Geert Dutry deel. Marielle Matthee vertegenwoordigde Nederland, terwijl ondergetekende namens beide GCL-gemeenschappen deelnam. Een van de taken van de delegaties was het kiezen van een nieuw Euroteam.

Uit negen kandidaten werden verkozen (v.l.n.r.): Chris Micallef (GCL-Malta), Jean-Benoit Hoet (GCL-Wallonië), Katarzyna (Kasha) Artemiuk (GCL-Polen) en Angelika Scholz (GCL-Duitsland, voorzitter).

Tijdens de vergadering werd veel gesproken over het organiseren van activiteiten voor jongeren en het belang van een Europees GCL-netwerk voor jongeren. Nikolaas Sintobin SJ verzorgde een tweetal inleidingen over  onderscheiding der geesten, die werden gevolgd door individuele gebedstijd en delen in gemengde groepen. Abed Alrayss (GCL-Syrië) gaf een indrukwekkend getuigenis van een retraite voor christenen en moslims in Homs, met gezamenlijk gebed voor een duurzame vrede in dit door oorlog verscheurde land.

GCL-Litouwen was een uitstekende gastheer en ook het verblijf in het moderne seminarie van Vilnius was zeer goed georganiseerd.

Groepsfoto van de Europese vergadering in Vilnius

 

Ward Biemans SJ

Landelijke GCL-dag Amsterdam

Francais en bas / English below

Op de tweede landelijke GCL-dag, zaterdag 15 juni 2019, zal Nikolaas Sintobin SJ ingaan op het thema ‘Verrast door vreugde’. Hij zal ingaan op de vraag hoe je als christen kunt leven vanuit vreugde in een sterk geseculariseerde samenleving. Hierbij zullen zijn ervaringen met GCL in Nederland, Vlaanderen en Frankrijk aan bod komen en zal hij ingaan op enkele elementen uit de ignatiaanse spiritualiteit. Zijn lezing zal simultaan worden vertaald in het Frans en het Engels. ’s Middags zullen we onze eigen ervaringen met elkaar delen in groepen (Nederlands, Frans of Engels), waarbij je kennis kunt maken met andere GCL-ers.

Voor de kinderen is er ’s ochtends en het begin van de middag een apart programma met onder andere ‘Godly Play’, een speelse en creatieve manier om met Bijbelverhalen kennis te maken. De partners van GCL-leden kunnen in de middag deelnemen aan een workshop, eveneens onder leiding van Nikolaas Sintobin.

De tweede landelijke GCL-dag zal worden gehouden in het Ignatiushuis, Beulingstraat 11 in Amsterdam. In de loop van de middag zullen we de eucharistie vieren in de prachtige Franciscus Xaveriuskerk, de Krijtberg, aan het Singel 448.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 – 10.30 uur: ontvangst

10.30 uur: • opening

 • start Godly Play

10.45 uur: lezing door Nikolaas Sintobin SJ

11.45 uur: • vragen en opmerkingen

 • kinderen komen terug

12.00 uur: lunch

13.00 uur: • persoonlijke stilte en sharing voor GCL-leden

 • workshop door Nikolaas Sintobin voor partners
 • eigen programma voor de kinderen

14.30 uur: pauze

15.00 uur: eucharistieviering in de Krijtberg

16.00 uur: borrel

17.00 uur: einde

 

Toegang: volwassenen € 10,– p.p.; kinderen € 7,– p.p. Je kunt je nu inschrijven bij Liene Denkers, e-mail dengdong48@hotmail.com of 06 11 37 22 95.

 

Journée Nationale CVX samedi 15 juin

Lors de la deuxième Journée Nationale CVX, le Père Nikolaas Sintobin SJ parlera du thème « Surpris par la joie ». Il abordera la question de savoir comment un chrétien peut vivre dans la joie dans une société très sécularisée. Il partagera ses expériences avec la  CVX aux Pays-Bas, en Flandre et en France et apportera quelques éléments de spiritualité ignatienne. Son exposé sera traduit simultanément en français et en anglais. L’après-midi, nous partagerons nos propres expériences en petits groupes (anglais, néerlandais ou français), où vous pourrez faire connaissance avec d’autres membres CVX des Pays-Bas.

Pour les enfants, il y aura un programme séparé le matin et en début d’après-midi, comprenant ‘Godly Play’, une façon ludique et créative de se familiariser avec des histoires de la Bible.
Les conjoints des membres de la CVX pourront participer à un atelier dans l’après-midi, également dirigé par Nikolaas Sintobin.

Cette deuxième Journée Nationale  CVX aura lieu à l’Ignatiushuis, Beulingstraat 11 à Amsterdam. Au cours de l’après-midi, nous célébrerons l’Eucharistie dans la belle église Saint François Xavier, mieux connue sous le nom de Krijtberg, Singel 448.

Voici le programme de la journée :

10.00 – 10.30 : accueil

10.30 :   • ouverture

 • début du « Godly Play » pour les enfants

10.45 : exposé par Nikolaas Sintobin SJ

11.45 :   • questions et remarques

 • retour des enfants

12.00 : déjeuner

13.00 :   • temps personnel de silence et partage pour les membres de CVX

 • atelier pour les conjoints par Nikolaas Sintobin
 • programme spécial pour les enfants

14.30 : pause

15.00 : Eucharistie dans le Krijtberg

16.00 : « borrel »

17.00 : fin

 

Frais d’inscription: € 10,– pour les adultes, € 7,– pour les enfants. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, contacter Liene Denkers, e-mail dengdong48@hotmail.com ou 06 11 37 22 95.

 

Les personnes venant de l’extérieur d’Amsterdam en voiture pourraient garer leur voiture dans la Geraardsbergengenstraat à Nieuw Sloten (Amsterdam) et dans les rues environnantes (toutes sont gratuites). Le point de départ et d’arrivée du tram 2 est là et ce tram les conduira à l’Ignatiushuis (arrêt Koningsplein) en 34 minutes environ. C’est très commodément situé, facile d’accès depuis l’A4.

 

National CLC-day Saturday 15 June

 

On the second national CLC-day, Fr. Nikolaas Sintobin SJ will discuss the theme ‘Surprised by joy’. He will address the question how a Christian could live out of joy in a highly secularised society. He will share his experiences with CLC in the Netherlands, Flanders and France and he will bring in some elements of ignatian spirituality. His lecture will be simultaneously translated into French and English. In the afternoon we will share our own experiences with one another in small groups (English, Dutch or French), where you can get to know other CLC-members in the Netherlands.

For the children there will be a separate program in the morning and early afternoon, including ‘Godly Play’, a playful and creative way to get acquainted with Bible stories. Partners of CLC-members can participate in a workshop in the afternoon, also led by Nikolaas Sintobin.

The second national GCL day will be held in the Ignatiushuis, Beulingstraat 11 in Amsterdam. In the course of the afternoon we will celebrate the Eucharist in the beautiful Francis Xavierchurch, the Krijtberg, Singel 448. The program of the day is as follows:

10.00 – 10.30: welcome

10.30:   • opening

 • start Godly Play for the children

10.45: lecture by Nikolaas Sintobin SJ

11.45:    • questions and remarks

 • children come back

12.00: lunch

13.00:    • personal silence and sharing for CLC-members

 • workshop for partners by Nikolaas Sintobin
 • own programme for the children

14.30: break

15.00: Eucharist in the Krijtberg

16.00: drinks

17.00: end

 

Entrance fee: € 10,– for adults, € 7,– for children. You can register now, contact Liene Denkers, e-mail dengdong48@hotmail.com or 06 11 37 22 95.